برنامه هایی که,به بهترین شکل,طرح ریزی شده,فقط برای امروز 18 آبان,برنامه ریزی بهبودی

برنامه هایی که به بهترین شکل طرح ریزی شده (فقط برای امروز 18 آبان)

اما حقیقت ساده این است که واقعاً نمی دانیم برنامه های نیروی برتر برای زندگی ما از قبل طراحی شده یا خیر. اکثر ما درباره سرنوشت و تقدیر عقایدی داریم، اما چه به این فرضیات اعتقاد داشته باشیم یا خیر، هنوز در قبال زندگی خود بر اساس عقاید و دیدگاه های شخصی و برنامه ریزی برای آینده مسئولیت داریم. اگر از پذیرفتن مسئولیت زندگی خود امتناع کنیم، باز هم برنامه ریزی می کنیم، اما برای یک زندگی کسل کننده و ضعیف. ... ادامه مطلب