جستجوی نقاط قوت (فقط برای امروز 7 فروردین)

جستجوی نقاط قوت (فقط برای امروز 7 فروردین)

طبقه بندی بدون فکر و عجولانه افراد به دسته های مختلف باعث می شود هیچ چیزی درباره آنها نفهمیم، هر بار که درباره رفتار افراد دیگر قضاوت می کنیم، دیگر به آنها به چشم یک دوست و همسفر در جاده بهبودی نگاه نمی کنیم. ... ادامه مطلب