چشم انداز امید,فقط برای امروز 22 خرداد,آخر خط معتاد,مرگ در اثر اعتیاد,صدای پیام امید NA

چشم انداز امید (فقط برای امروز 22 خرداد)

وقتی به آخر خط رسیدیم، بسیاری از ما همه امید خود به زندگی بدون مصرف مواد را از دست داده بودیم، معتقد بودیم مرگ در اثر اعتیاد سرنوشت ما را رقم زده است، اما ورود به اولین جلسه خود و مشاهده اتاقی پر از معتادانی که در پاکی به سر می بردند، چقدر امیدوار کننده بود! یک معتاد پاک واقعاً چشم انداز امید است. ... ادامه مطلب