نگاه کن ، ببین کی حرف می‌زند,فقط برای امروز 30 مهر,ضد اعتیاد ما,صدای معتاد,صدای اعتیاد

نگاه کن ، ببین کی حرف می‌زند (فقط برای امروز 30 مهر)

برنامه NA ما را در معرض صداهای بسیاری قرار می دهد که ضد اعتیاد ماست، صداهایی که می توانیم به آنها اعتماد کنیم. می توانیم برای بررسی واقعیت با راهنمای خود تماس بگیریم. میتوانیم به صدای معتادی که سعی در پاک شدن می کند، گوش دهیم. راه حل نهایی، کارکرد قدمها و کمک گرفتن از نیرویی برتر است. این کار به ما در پشت سر گذاشتن مواقعی که «بیماری ما با ما صحبت میکند»، کمک می کند. ... ادامه مطلب

از ذلت اعتیاد به عزت بهبودی

خلاصه همه چیزم را فروختم و مواد مصرف کردم ، تا اینکه بخواست خداوند ، روزی برای کارگری به خانه ای رفتم و آنجا با یکی از اعضای معتادان گمنام ، آشنا شدم و پیام عشق و امید انجن را از او گرفتم ، و از ذلت اعتیاد به عزت بهبودی رسیدم . ... ادامه مطلب

گوش فرا دادن به صدای بهبودی ام

مهم تر از همه، متوجه شدم موضوع اصلی پیتزا نبود، موضوع خود من بودم که اکنون گزینه متفاوتی را برای پرداختن به چالش های زندگی دراختیار داشتم، سپس در مورد تمام دفعاتی که صدای اعتیادم مرا به سوی رفتارهای خودویرانگرانه سوق داده بود تعمق کردم. ... ادامه مطلب