رشد صداقت,فقط برای امروز 17 فروردین,مهار کردن اعتیاد,صداقت نویافته معتاد,میزان صداقت معتاد

رشد صداقت (فقط برای امروز 17 فروردین)

با پیشرفت در دوران بهبودی رفته رفته درباره موضوعاتی که احتمالاً در دوران مصرف ما را آزار نمی داد، صداقت پیدا می کنیم، کم کم بقیه پولی را که صندوقدار به اشتباه به ما پس داده بود به او برمی گردانیم، یا وقتی با اتومبیل پارک شده تصادف می کنیم، تقصیر خود را می پذیریم، درمی یابیم اگر به تدریج بتوانیم درباره این مسائل کوچک صداقت داشته باشیم، مهار کردن آزمایش های بزرگتر صداقت، خیلی آسانتر خواهد شد. ... ادامه مطلب