چرا سر وقت,مانع رشد روحانی,صبر بهبودی,وقت اعلام پاکی,اتاق های NA

چرا سر وقت و به موقع…؟

روزی از یک دوست بهبودی درخواست کردم که تجربه ی خود را در مورد این که چرا باید پاکی های خود را سر موقع اعلام کنیم با من در میان بگذارد. چون برای من در این مورد سئوالاتی مطرح شده بود و از طرفی در بعضی از گروه ها گفتگوهای زیادی در این باره صورت گرفته و می گیرد و حتی کار به رأی گیری هم کشیده شده و گاهی موجب بگومگو هم می گردد. ... ادامه مطلب