شهامت (فقط برای امروز 8 آبان) شهامت,فقط برای امروز 8 آبان,استقامت یک معتاد,معتاد شجاع,شهامت پاک ماندن

شهامت (فقط برای امروز 8 آبان)

استقامت چیزی است که یک معتاد در بهبودی واقعاً بدان نیاز دارد. تعهد می دهیم تا صرف نظر از هر چه که اتفاق می افتد به برنامه خود پایبند باشیم و از مصرف دوری کنیم. یک معتاد شجاع فردی است که هیچ گاه و در هیچ شرایطی مصرف نمی کند. ... ادامه مطلب