شهامت واقعی (فقط برای امروز 27 اسفند),یافتن شهامت معتاد,احساس ترس معتاد,شهامت واقعی معتاد

شهامت واقعی (فقط برای امروز 27 اسفند)

اما یافتن شهامت در مصرف مواد، ارتباطی با شیوه زندگی امروز ما ندارد، در حالی که پاک هستیم و در بهبودی به سر می بریم، گاهی اوقات باید احساس ترس داشته باشیم، وقتی برای اولین بار احساس ترس به ما دست می دهد، ممکن است تصور کنیم که ترسو هستیم، چون فردی که آن سوی خط تلفن قرار دارد ممکن است ما را درک نکند، از برداشتن تلفن می ترسیم. ... ادامه مطلب