فقط بگو آری,زندگی اعتیادی,نیازهای آدم معتاد,شعار دوران بهبودی,پاتوق NA

فقط بگو آری

من در حال حاضر ساکن جایی هستم که در آن انجمن NA به سرعت در حال رشد است. فکر نمی کنم در عمرم به هیچ جایی این همه احساس تعلق کرده باشم. من رازهای درونم را با NA در میان گذاشتم، و کسی مرا طرد نکرد. در نتیجه اعتمادم بیشتر و بیشتر شد. بر اثر این نوع رابطه با اعضای انجمن، کم کم دارم صمیمیت با دیگران را هم یاد می گیرم ، با زنم، با همکارانم، و پدر و مادرم. یاد گرفته ام که اعتماد کنم، از سخت دلی دست بردارم، و کمک بگیرم، مخصوصا در مواردی که تجربه اش را ندارم ، از چگونگی برگزاری جشن تولد برای همسرم گرفته تا جبران خسارت از پدرم. ... ادامه مطلب