شدت بیماری ما به بزرگی رازهای مان است,فقط برای امروز 6 اسفند,افشای رازهای معتاد,رهایی نواقص معتاد,شدت بیماری اعتیاد

شدت بیماری ما به بزرگی رازهای مان است (فقط برای امروز 6 اسفند)

نواقص ما تنها تا زمانی که مخفی می مانند، بر قوت خود باقی هستند، اگر می خواهیم از این نواقص رهایی یابیم، باید از آنها پرده برداریم، رازها تا وقتی به عنوان راز باقی می مانند که آنها را با انسان دیگری در میان نگذاریم. ... ادامه مطلب

شدت بیماری اعتیاد

در انتهای این تجربه را برای شما هنمدرد معتاد نوشتم ، تا بدانید که شدت بیماری اعتیاد ، به مقطع پاکی نگاه نمی کند و وقتی اصول انجمن را جدی نگیرید ، مانند من با مشکل لغزش روبرو خواهید شد ، از خداوند متعال می خواهم ، هیچ کدام از اعضای انجمن ، لغزش نکنند و مادام العمر پاکی را تجربه نمایند . ... ادامه مطلب
خداوند به درون آمد,معتاد منگ,عشق دوران بهبودی

خداوند به درون آمد

برای من، پذیرش عشق در دوران بهبودی دشوارترین کار بوده است. از آن هم دشوارتر، خویشتن پذیری و دوست داشتن خودم است. و عجب موهبت بزرگی است محبت کردن و محبت دیدن. من سپاس گزار NA، سپاس گزار راهنمایم، و مخصوصأ سپاس گزار دوازده قدم هستم که همچنان به من درس ها می آموزند... ... ادامه مطلب