تلنگر اعتیاد

حدود 6 سال قبل خداوند ، دختری به ما اهدا نمود ، این نوزاد باعث شد من به عجز کامل مواد برسم ، موضوع از این قرار بود که من در منزل مواد مصرف می کردم و چون منزل ما کوچک بود ، اکثر مواقع نوزاد هم در کنار من در همان اتاقی که مصرف می کردم ، قرار داشت . ... ادامه مطلب

تو را در آن دنیا خواهم دید

تنها کاری که از دست من بر می آید، مشارکت تجربه، نیرو و امید خود است. با وجودی که من یک قدیمی هستم، طول بهبودی ام مانند دیگر اعضای انجمن، ۲۴ ساعت است، از همه مهم تر، من هدیه ای را در اختیار دارم که معتادان گمنام به من داده یعنی خداوند، قدمها و انجمن، فکر می کنم این مورد تأیید راهنمایم باشد! ... ادامه مطلب