بهبودی محدودیت ندارد

همراه با چهره ای آکنده از لبخند و آغوشی گرم، شور و عشق ویژه ای را به تازه واردها انتقال می داد، رائول با زبان اشاره آنها را به ادامه ی شرکت در جلسات و اینکه مصرف نکنند و پاک بیایند دعوت می کرد.هر سال در ماه دسامبر، رائول اعلام می کرد که می خواهد تولد پاکی اش را جشن بگیرد و همه اعضای ناحیه مدیجین از این جشن بزرگ اطلاع داشتند.جلسه بهبودی سرشار از امید می شد، اینکه شاهد بهبودی عضوی بودیم که توانائی شنیدن و حرف زدن نداشت، پیام معجزه آسائی بود. ... ادامه مطلب