شانه بر موی سپید,عقده اعتیاد,نا امیدی معتاد,الگوی مصرف,الگوی پاکی

شانه بر موی سپید

یه مرد برای من الگو شد. همون الگوی مصرفم همون که الفبای مصرف رو از رو دستش کپی کرده بودم همون که یه شهر و به هم می ریخت، همون که به هیچ صراطی مستقیم نبود یه دفعه مثل این که در اون مرد معجره ای اتفاق افتاد مثل این که خواب می دیدم. پاک شد و آروم و سربزیر. ... ادامه مطلب