شادی درون,فقط برای امروز 15 مرداد,درد عاطفی معتاد,رضایت عاطفی معتاد

شادی درون (فقط برای امروز 15 مرداد)

سایر اعضاء سعی کرده اند از طریق چیزهای مادی به درد عاطفی خود تسکین دهند، کسی قرار ملاقات ما را رد کرده است؟ پس چیزی بخرم، سگ من مرده است؟ پس به پاساژ بروم.مسئله این است که رضایت عاطفی را حتی با پرداخت اقساطی آسان هم نمی توان خرید. ... ادامه مطلب