افراد بدقلق,فقط برای امروز 22 مرداد,معتاد دوست داشتنی,رشد روحانی معتاد,شأن معتاد

افراد بدقلق (فقط برای امروز 22 مرداد)

سرانجام، اگر در توان داریم، راه هایی را برای کمک به دیگران در جهت فائق آمدن بر چالش های شان پیدا می کنیم، بدون اینکه به شأن آنها لطمه ای بخورد، برای خشنودی و رشد روحانی آنها و توانایی ابراز عشق بی شائبه به آنها که در دوران بهبودی معنای بسیاری برای ما داشته است، دعا می کنیم. ... ادامه مطلب