سیزدهمین سالروز تاسیس وب سایت انجمن معتادان گمنام ایران

راه اندازی این سایت می توانست کمک مؤثری باشد به ارائه ی اطلاعات گوناگون در مورد انجمن معتادان گمنام ایران، بسط و توسعه ی ارتباطات در بین نواحی ده گانه و شواری نمایندگان، آدرس جلسات NA ایران در آن زمان باشد ، عرضه ی تمام نشریات NA  خدمات جهانی که به زبان فارسی ترجمه شده، آشنایی با فعالیت کمیته های خدماتی مختلف نظیر کمیته ی اطلاع رسانی، زندان ها و بیمارستان ها، آدرس ها ، ترجمه ی متون ، فصل نامه و دفتر مرکزی NA و هم چنین قرار دادن ، تمام شماره های مجله ی پیام بهبودی و NAWAY های ترجمه شده در این سایت. ... ادامه مطلب