زمان سکوت,فقط برای امروز 12 تیر,سختی زندگی معتاد,برنامه منظم بهبودی,سکوت معتاد

زمان سکوت (فقط برای امروز 12 تیر)

به دلیل پر شور و غوغا بودن روزهای زندگی معتاد در حال بهبودی، بسیاری از ما بدون صرف وقت برای بهبود بخشیدن به ارتباط آگاهانه خود با خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم، به فعالیت های روزانه خود پایان می دهیم، اما اگر هر روز وقت ویژه ای را به "سکوت" اختصاص دهیم، می توانیم از بهبودی ارتباط آگاهانه خود مطمئن باشیم. ... ادامه مطلب