خدا رو شکر که معتاد شدم,زندگی آشفته,سپردن به خدا,جبران خسارت مداوم,دعا و مراقبه موثر

خدا رو شکر که معتاد شدم و به برنامه NA اومدم

خیلی ها مصرف نکرده اند و نمی کنند ولی زندگی شون آشفته س به دلیل همان چیزی که ما بهش می گیم بیماری .ولی من به لطف برنامه تو قدم یک می فهمم که علتش بیماری اعتیاده و می تونم متوقفش کنم خیلی ها مصرف نکرده اند و نمی کنند ولی اینم نمی دونن که پول ،غذا ،رفاه مادی و.... نمیتونه احساس شونو از زندگی عوض کنه و مرتب با همینا میخوان شاد باشند و احساس خوبی داشته باشن و بعضی هاشون تا آخر عمر به دنبال سرابند. ولی من به لطف قدم دوم درک کرده ام که زندگی خوب یعنی یک احساس خوب و رضایت از زندگی و این احساس خوب یک امر داخلیه که مرکزش درون منه و من می تونم با کار کردن برنامه به این مرکز که همه جا با منه دسترسی پیدا کنم و راه رو اشتباه نرم و مستقیما به هدف بزنم .

... ادامه مطلب