سپاسگزاری,فقط برای امروز 20 دی,اوضاع بهبودی ما,پیشروی اعتیاد,هدیه بهبودی ما

سپاسگزاری (فقط برای امروز 20 دی)

قدمهای دوازده گانه ما را به آرامی به سوی بیداری روحانی هدایت می کنند. درست همان طور که اعتیاد ما پیشروی می کرد، زندگی روحانی ما نیز در طول انجام برنامه معتادان گمنام پیشرفت می کند. این قدمها، مسیر ما به سوی برقراری رابطه با خداوندی است که درک می کنیم. ... ادامه مطلب
سپاسگزاری,نعمتِ پاکی و بهبودی,عالم اعتیاد

سپاسگزاری

اگر یک لیست از چیزهایی که داریم بنویسیم متوجه خواهیم شد، امروز به خاطر نعمت پاکی و بهبودی ، دوستانی که در برنامه پیدا کرده ایم ،احساس وصل بودن به نیروی برتر و احساس تعلق داشتن به NA سپاسگزار خواهیم بود. ... ادامه مطلب