سپاسگزاری فقط برای امروز,نواقص شخصیتی معتاد,ترازنامه روزانه معتاد,جلسه همیشگی معتادان

سپاسگزاری (فقط برای امروز 9 شهریور)

برنامه NA آزادی بیشتر از حدی که تا به حال ممکن می‌پنداشتیم، به ما داده است. با این حال، گاهی اوقات، دچار روزمره‌گی شده و یادمان می‌رود که چه نعمت های به ما ارزانی شده است. و زندگی ما در معتادان گمنام دقیقاً چگونه تغییر یافته است؟ ... ادامه مطلب