ز پایم باز کرد بندگران,افکار بهبودی,پیام رسانی na,افسوس در اعتیاد,پیام معتاد

ز پایم باز کرد بندگران را

من در حال حاضر در زندان مرکزی عادل آباد شیراز در بند سبز هستم و مدت هشت ماه است که با انجمن معتادان گمنام آشنا شده و همیشه به خود می گویم که ای کاش زودتر این انجمن را یافته بودم و راه درست زندگی کردن را که امروز یاد گرفته ام ادامه می دادم اما خوب اشکالی ندارد من نباید افسوس گذشته را بخورم این بیماری باعث شد که از نظر قانونی سوابقی در پرونده ام ثبت شود. ... ادامه مطلب