به نام خالق عشق,دروغ معتاد,دنیای قشنگ بهبودی,زیبایی پیام na,راهنما سنگ صبور,

به نام خالق عشق

در منطقه ای زندگی می کنم که متأسفانه جلسه ای در آن جا برگزار نمی شود و هفته ای دو بار باید ۸۰ کیلومتر راه کوهستانی را در برف گیر ترین جاده طی کنم تا به مهمانی عشاق و بزم محبت برسم. ... ادامه مطلب