جلسه را راه بیندازید,دیگران خواهند آمد,گروه فعال NA,زندگی معتادان,نور بهبودی

جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد

اکنون که اینها را می نویسم، پنج سال است که پاک هستم، و همین چند روز پیش گروه خانگی ما به مناسبت پنجمین سالگرد تولدش جشنی در فضای باز برگزار کرد. گروه خانگی من تاکنون بیش از ۳۶۰۰ جلسه برگزار کرده است. فقط برای امروز، به کمک NA زندگی معتادان بسیاری در منطقه ما تجلی  وعده آزادی از اعتیاد فعال است؛ و من از این بابت تا ابد شکرگزار خواهم بود.جلسه را راه بیندازید، دیگران خواهند آمد . ... ادامه مطلب