احساس تعلق,فقط برای امروز 25 اسفند,معایب بی شمار معتاد,زندگی در انزوای معتاد,رهایی از انزوای معتاد

احساس تعلق (فقط برای امروز 25 اسفند)

اعتیاد فعال، ما را از جامعه جدا کرد و ما را منزوی کرد، ترس در محور این انزوا قرار داشت، معتقد بودیم اگر به دیگران اجازه شناخت خود را بدهیم، آنها فقط درمی یابند که ما چه معایب بی شماری داریم، در آن صورت، تنها یک قدم با طرد شدن فاصله خواهیم داشت . ... ادامه مطلب