جایزه در NA,گرداب اعتیاد,دریای na,پاداش روحانی,زندگی خودمحورانه

جایزه در NA

دوستانم فقط بروبچه های بهبودی هستند و دوستان نابودی را نمی شناسم سعی می کنم راه کارهای برنامه را کاملا رعایت کنم و اصول روحانی قدم یک واقعا برایم کار می کند به اعتقادات خود پایبندم و از زندگی کردن و مشارکت صادقانه لذت می برم دیگر اجازه نمی دهم تنبلی با من و زندگی ام بازی کند ... ادامه مطلب