زندگی با تجربیات روحانی,فقط برای امروز 22 اردیبهشت,کمک به معتاد,منبع بهبودی,ماهیت واقعی اعتیاد

زندگی با تجربیات روحانی (فقط برای امروز 22 اردیبهشت)

اما مراقبه هر از گاهی نشانه های فوق العادهای از حضور نیروی برتر در زندگی ما به دنبال دارد، این تجربیات بدین معنا نیست که ما کامل شده ایم یا "معالجه" شده ایم، بلکه نمونه هایی است که از سوی منبع بهبودی پیش روی ما گذاشته شده است و ماهیت واقعی چیزی را که در معتادان گمنام جستجو می کنیم، به ما یادآور می شود و ما را به ادامه مسیر روحانی نیز تشویق می کند. ... ادامه مطلب