آیا کسی معجزه ی زندگی مرا باور می کند,قبل از اعتیاد,معتاد عصیان گر,زندان معتاد,پاکی و بهبودی ام,

آیا کسی معجزه ی زندگی مرا باور می کند

می خواهم از سه دوره ی زندگی ام (دوران قبل از اعتیاد، دوران اعتیاد و ایام پاکی ام) برای شما مطلبی بنویسم، زندگی گذشته من شامل سه دوره ی متفاوت با یکدیگر ولی کاملا شبیه به هم شکل گرفته است در این سه دوره نکات مشترک بسیاری به چشم می خورد. ... ادامه مطلب