کافیست,فقط برای امروز 21 مرداد,رویارویی با بیماری اعتیاد,گزند اعتیاد,زندگی عاری از اعتیاد

کافیست (فقط برای امروز 21 مرداد)

آیا واقعاً خسته نشده ایم؟ وقتی برای کارکرد قدم اول در معتادان گمنام آماده می شویم، این سؤال مهم را باید از خود بپرسیم. تفاوتی نمی کند وقتی به NA می رسیم خانواده های ما از گزند اعتیاد ما در امان باشند ... ادامه مطلب