سیاه چاله اعتیاد

پاکی من از زندان آغاز شد و بعد از آزادی از زندان ، به جلسات NA وصل شدم و در مسیر بهبودی قرار گرفتم . پس از گذشت چند سال پاکی به کمیته بیمارستان ها و زندان ها وصل شدم و بعنوان یکی از پیام رسان های Na بخدمت مشغول شدم . ... ادامه مطلب
معنویت پول,روزگار سیاه اعتیاد,رنج اعتیاد فعال,استحکام NA,معتادان نیازمند

معنویت پول

معنویت پول,روزگار سیاه اعتیاد,رنج اعتیاد فعال,استحکام NA,معتادان نیازمند معنویت پول,روزگار سیاه اعتیاد,رنج اعتیاد فعال,استحکام NA,معتادان نیازمند در روزگار سیاه اعتیاد، ... ادامه مطلب