روزهای روشن بهبودی

از طرفی بیماری اعتیاد و از طرفی بیماری کشنده ی ایدز و از همه بالاتر برخورد بعضی از دوستان بهبودی که از همه بیشتر مرا آزار می داد، خیلی ها از من فرار می کردند، خیلی ها در مورد من حرف می زدند و خیلی ها هم مرا با آغوش باز پذیرا بودند . ... ادامه مطلب