در هر شرایطی,روح NA درجریان است,NA کجاست,مشارکت دیگر معتادان,برنامه روحانی NA

در هر شرایطی روح NA درجریان است

NA کجاست ؟ یک برنامه روحانی ست و هر تعداد جلسه بهبودی که داشته باشیم، باز هم این روح NA است که مهم می باشد. ما وقتی که در یک جلسه گرد هم می آییم ، احساس می کنیم که این (روح) فضا را پر کرده است و حتی خودِ اتاق جلسه اهمیتی ندارد! ما NA را حمل می کنیم و البته که NA خیلی بزرگتر از ماست . ... ادامه مطلب