زبان همدردی,فقط برای امروز 28 آبان,فرد معتاد,روح معتاد,همدردی با معتاد

زبان همدردی (فقط برای امروز 28 آبان)

بسیاری از ما در اولین جلسه خود حضور یافتیم و چون کاملاً مطمئن نبودیم NA متعلق به ماست، چیزهای زیادی را برای عیب جویی یافتیم. یا احساس می کردیم هیچ کس مانند ما رنج نبرده است ، یا اینکه خود ما به اندازه کافی رنج نبرده ایم. اما وقتی گوش دادیم، شروع به شنیدن چیز جدیدی کردیم، زبان بیکلامی که ریشه در شناخت، باور و ایمان داشت: زبان همدردی ، چون به احساس تعلق شدیداً نیاز داشتیم، به گوش دادن ادامه دادیم. ... ادامه مطلب