زدن پل به دنیایی دیگر,روابط بیرون از انجمن,روابط ما در NA,ایمان به فرآیند بهبودی,دوری ما از NA

زدن پل به دنیایی دیگر ؛ روابط بیرون از انجمن

وقتی که با چنین کسانی مشارکت می کنیم متوجه می شویم که می توانیم از یکدیگر چیزهای زیادری را بیاموزیم، یاد میگیریم مراقبت و مشارکت کنیم. اگرچه حد و مرزهای ما با اشخاص بیرون می تواند فرق های زیادی داشته باشد، اصولی که در بهبودی یاد میگیریم میتوانند در تمام مسائل زندگی مان به کار گرفته شوند. صداقت و خلوص نیت تقریبا همیشه مورد پسند واقع می گردند. برخی اوقات تصور میکنیم که درد و رنج فقط برای ما اتفاق می افتد اما دیگران هم داستان های مختص به خود را دارند. وقتی با یکدیگر مشارکت می کنیم ، متوجه می شویم که چه چیزهایی را می توانیم از همدیگر بیاموزیم. ... ادامه مطلب