روابط دوستی,فقط برای امروز 30 مرداد,دوستان واقعی NA,رشد و پیشرفت معتاد

روابط دوستی (فقط برای امروز 30 مرداد)

اکثر ما بدون داشتن دوستان واقعی به معتادان گمنام می آییم. اکثر ما بدون کوچکترین فهم درباره نحوه برقراری روابط دوستی پایدار به اینجا می رسیم. با این حال، در طول زمان یاد می گیریم روابط دوستی مستلزم تلاش است، در مواقعی روابط دوستی چالش برانگیز است، مانند هر رابطه ای، رابطه دوستی فرآیند یادگیری است. ... ادامه مطلب