رهایی را چه می دانی؟,آشفتگی اعتیاد,ترک اعتیاد معتاد,من و مواد مخدر,هویت معتادان گمنام

رهایی را چه می دانی؟

همیشه دوست داشتم و این را جزء رویاهایم در دفتر ذهنم به ثبت رسانده بودم که من هم یک روزی بدون مصرف مواد مخدر، زندگی کنم. ولی چه تصور و خیال بیهوده ای. هر روز صبح به محض این که از خواب بیدار می شدم قبل از شستن سر و صورتم به دنبال این فکر بودم که امروز چطور و کجا مصرف کنم؟ ... ادامه مطلب