زندگی در زمان حال,فقط برای امروز 23 بهمن,رهایی از افکار معتاد,گذشته تأسف برانگیز معتاد

زندگی در زمان حال (فقط برای امروز 23 بهمن)

زندگی در زمان حال ابتدا دشوار است، ظاهراً افکار و ذهن ما متوقف نخواهد شد، ما برای لذت بردن از وقت خود مشکل داریم، هر وقت متوجه می شویم افکار ما بر چیزی که همین حالا اتفاق می افتد، متمرکز نیست، می توانیم دعا کنیم و از خداوندی مهربان برای رهایی از افکار درونی خود کمک بخواهیم. ... ادامه مطلب