رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد),نشانه ی ظاهری معتاد,کیفیت بهبودی معتاد,رهایی از اعتیاد

رهایی از اعتیاد فعال (فقط برای امروز 9 مرداد)

NA جز رهایی از اعتیاد چیز دیگری وعده نمی دهد، درست است که برخی از اعضای ما در بهبودی با موفقیت مالی روبرو می شوند، خانه های زیبا خریداری می کنند، سوار اتومبیل های جدید می شوند، لباس های قشنگ می پوشند و خانواده های نیکو تشکیل می دهند، اما این نشانه های ظاهری موفقیت به همه اعضای ما اختصاص ندارد، تعداد بسیار زیادی از ما هرگز به موفقیت مالی دست نمی یابیم، این مسئله لزوماً نشان دهنده کیفیت بهبودی ما نیس ... ادامه مطلب