به دور از تنهایی,حاصل اعتیاد,رنج اعتیاد,در به در مواد مخدر,تجربه بودن در NA

به دور از تنهایی

شنیدیم که از یأسی می گفتند که حاصل اعتیاد شان بود، و از رنج بارها و بارها تلاش ناموفق برای ترک کردن. با شنیدن این شرح حال ها، من و شوهرم فهمیدیم که رنج اعتیاد صرف نظر از سن و سال برای همه یکسان است، و جای ما همین جاست. بعدها بالاخره با چند نفر از هم سن و سال های خودمان هم آشنا شدیم. ... ادامه مطلب