بانوان خدمتگزار در معتادان گمنام

لازم است سرم را بالا نگه دارم و دیگران را قربانی نکنم و با رفتار فرومایه دیگری را به عنوان یک واقعیت بپذیر، همه تلاشم را در حد توانم انجام می دهم، در NA همه ما یکسان هستيم، فرقی نمی کند جنسيت ما چیست! کردار گذشته مان نیاز به تغییر دارد، من در حال تغییر هستم. ... ادامه مطلب