ترس یا ایمان,فقط برای امروز 19 آبان,معجزه بهبودی معتادان,رفتار آسیب زننده معتاد

ترس یا ایمان (فقط برای امروز 19 آبان)

قبل از اینکه به معتادان گمنام بیاییم، ترس برای بسیاری از ما عاملی همیشگی بود. به این خاطر مصرف می کردیم که از احساس درد عاطفی یا جسمانی واهمه داشتیم. ترس از افراد و موقعیت ها، بهانه راحتی را برای مصرف مواد به ما می داد. تعدادی از ما آن چنان از همه چیز واهمه داشتیم که حتی نمی توانستیم بدون مصرف منزل را ترک کنیم.وقتی پاک می مانیم، ترس خود را با اعتقاد به انجمن، قدمها و نیرویی برتر جایگزین می کنیم. وقتی این اعتقاد رشد می کند، به تدریج ایمان ما به معجزه بهبودی، همه جنبه های زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. ... ادامه مطلب