جان آرام,اعتیاد و بیماری,راه های بهبودی در NA,مفهوم اعتیاد,مصداق اعتیاد

جان آرام

آن اوایل پاکی، من ناچار بودم یاد بگیرم که مفهوم اعتیاد را چه طور باید برای کسانی که تجربه مصرف مواد را ندارند توضیح داد، و در عین حال بفهمم که معنا و مصداق اعتیاد در مورد خودم چیست. تنها راه برای این کار هم کار کردن قدم ها بود و فهمیدن این که اعتیاد و بهبودی واقعا یعنی چه. حالا، باید برای اعضای NA که تصور کاملا نادرستی از بیماری روانی داشتند، توضیح می دادم که بیماری روانی یعنی چه. برای شناختن بیماری روانی ام و این که چه طور در عین پاکی با آن زندگی کنم نیز، چاره ای نداشتم جز اتکا به قدم ها. ... ادامه مطلب