سکوتت را بشکن

فرآیند بهبودی به مرور زمان طی می شود ، اگر طبق اصول و تجربه اعضای قدیمی تر ، این فرآیند را طی کنید ، راه بهبودی برایتان بسیار هموارتر خواهد شد .در آخر به دوستانی که در جلسات مشارکت نمی کنند ، پیشنهاد می دهم ، سکوتتان را بشکنید ، و مشارکت کنید ، هم بخودتان کمک می شود و هم به سایر اعضایی که به مشارکت شما گوش فرا می دهند . ... ادامه مطلب
کار,روابط مان در بهبودی,مراحل پیشرفتۀ بهبودی,راه بهبودی,وسوسه و اجبار

کار

ما چه در محل کار خود و چه در بیرون از آن, اعضای موفق جامعه هستیم و همانقدر که نسبت به شغل خود و همچنین کسانی که در بیرون از جلسات برایشان کار می کنیم, درستکاری به خرج می دهیم, درداخل جلسات مان نیز به نمایش می گذاریم که هدف از برنامه مان همین است. وقتی این اصول را در تمام مراحل زندگی خود بکار می گیریم, هدایای بسیاری را به دنیا ارائه می دهیم. این فقط یک فرضیه یا یک درس مدرسه راجع به داشته های بالقوۀ ما نبوده و برگرفته شده از تجاربمان می باشد. کلیۀ مطالب ما براساس تجربه بیان گشته اند. ... ادامه مطلب
اعتماد,بعد از لغزش,مورد اعتماد معتاد,کمک به یک معتاد,راه بهبودی

اعتماد

اعتماد,بعد از لغزش,مورد اعتماد معتاد,کمک به یک معتاد,راه بهبودی اعتماد,بعد از لغزش,مورد اعتماد معتاد,کمک به یک معتاد,راه بهبودی از زمانی ... ادامه مطلب