راهنما کیست؟,فقط برای امروز 19 بهمن,تجربه بهبودی معتاد,افکار عجیب و غریب معتاد,عشق و تجربه معتاد

راهنما کیست؟ (فقط برای امروز 19 بهمن)

راهنمای ما نمی تواند ذهن ما را بخواند، مراجعه و درخواست کمک، به خود ما بستگی دارد، چه در کارکرد قدم های خود به کمک نیاز داشته باشیم یا خیر، واقعیتی دائماً به کمک ما می آید تا افکار عجیب و غریب خود را سر و سامان دهیم، یا صرفاً دوستی به کمک ما می آید و این وظیفه ماست که از او درخواست کنیم، راهنمایان افراد صمیمی، باخرد و شگفت انگیزی هستند و تجربه آنها از بهبودی از آن ماست، تنها باید از آنها بخواهیم. ... ادامه مطلب