مشارکت رازها با راهنما

" برای من، راهنما شخص خاص است که می توانم سوالات شخصی ام را از او بپرسم. سوالاتی که ممکن است باعث خجالت می شوند، یا آنهایی که خیلی خصوصی هستند. من می توانم به جلسه بروم و تجربه نیرو و امید از انجمن بگیرم، اما زمانی که به توجه خاص نیاز دارم راهنمای من آن معتاد در حال بهبودی است که از طرف خداوند به آنگونه که او را درک می کنیم برای من فرستاده شده است." ... ادامه مطلب