راهنمای همایش APF دارجیلینگ

راهنمای همایش APF دارجیلینگ

دارجلینگ هند از میزبانی سومین همایش انجمن معتادان گمنام آسیا و اقیانوسیه خوشحال است. 3، 4 و 5 مارس 2023 مصادف با 11اسفند تا4 اسفند در Gorkha Rangamancha Bhawan، Mall Road، Darjeeling.

مایلیم به همه شما خوش آمد بگویم که با روحیه انتقال پیام به ما بپیوندید.

... ادامه مطلب