رؤیاهای قدیمی نباید بمیرند,فقط برای امروز 19 خرداد,رویاهای معتاد,بهانه تراشی معتاد,پشتوانه بهبودی

رؤیاهای قدیمی نباید بمیرند (فقط برای امروز 19 خرداد)

سابقاً بیشتر انرژی خود را صرف بهانه تراشی و دلیل تراشی برای شکست های خود می کردیم، امروز به جلو پیش می رویم و از بسیاری از فرصت هایی که زندگی در اختیار ما گذاشته، استفاده می کنیم، ممکن است از توانایی های خود شگفت زده شویم، سرانجام با وجود پشتوانه بهبودی، موفقیت، رضایت و خشنودی در دسترس ماست. ... ادامه مطلب