ابتدا پایه و بنیان,فقط برای امروز 1 آذر,رأس بهبودی,بنیان بهبودی,بررسی اعتیاد

ابتدا پایه و بنیان (فقط برای امروز 1 آذر)

مدتی زیادی از پاکی ما نگذشته که برخی از ما اولویت های دیگری را در رأس بهبودی خود قرار می دهیم. شغل، خانواده، روابط، همه اینها بخشی از زندگی هستند که وقتی اساس بهبودی خود را بنیان نهادیم، به آنها دست می یابیم. اما قبل از اینکه کار اساسی و دشوار بنیان نهادن اساس بهبودی خود را انجام دهیم، نمی توانیم زندگی مستحکمی را برای خود بسازیم. مانند خانه ای که روی شن ساخته شده، این زندگی در بهترین حالت متزلزل است. ... ادامه مطلب