دیگر تنها نیستیم,فقط برای امروز 25 آبان,تنهایی اعتیاد,همدردی در NA,دوستی در NA

دیگر تنها نیستیم (فقط برای امروز 25 آبان)

شاید گاهی احساس انزوا کنیم و به جای تمرکز بر شباهت های خود به تفاوت های خود توجه کنیم. احساسات دردناکی که اغلب در اوایل بهبودی برانگیخته میشود، احساس ترس، عصبانیت و عدم اعتماد ، نیز می تواند ما را منزوی نگاه دارد. ممکن است احساس غریبی کنیم، اما باید به یاد داشته باشیم که انزوا مربوط به ماست نه NA. ... ادامه مطلب