دیگر تحمل حبس ندارم,غرق مصرف مواد,گفتگوی معتادان,اعتیاد من

دیگر تحمل حبس ندارم

من زمانی که به نظر می رسید هم خانواده و هم دوستان ، به حال خود رهایم کرده بودند ، کمک های زیادی از راهنمایم گفتم ، اگر درهایی که او در نامه هایش به رویم می گشود نبود ،  نمی دانم چه بر سرم می آمد. او تجربه، نیرو و امیدش را با من قسمت کرد، و اینها به حال من بسیار مفید بود. من اینجا در NA خانواده ای دیگر دوستان تازه و آیین زندگی جدیدی پیدا کرده ام. خانواده خودم نیز ما دوباره پذیرفته اند. البته نه بر اثر تلاش مستقیم برای حل این مشگل، بلکه به واسه کار کردن قدم ها ، اتفاق های بسیار دل پذیری برای من افتاده است. تصور نمی کنم هیچ چیزی باعث شود من بخواهم این راه و رسم جدید زندگی را فراموش کنم. ... ادامه مطلب