گندم‌های سوخته,دیو اعتیاد,موادوتخریب,وابسته مواد,ترس و نومیدی

گندم‌های سوخته  

اگر بچه های انجمن NA نبودند حالا باید برای من فاتحه می دادید. بیایید قبل از تباه شدن زندگی به NA به پیوندید. اواسط سال ۶۷ بود که به وسیله ی خودم و پاره ای از دوستان با دیو اعتیاد آشنا شدم. حرکت من لاک پشتی شروع شد ولی خیلی زود سرعت گرفت. ... ادامه مطلب